ΜΠΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Η/Γ: 12/1980, ΕΣΟ: 45134 | Fide: 4259831 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1264 4
2023Α 1274 14
2022B 1254 0
2022A 1254 4
2021B 1225 3
2021A 1220 0
2020B 1220 2
2020A 1236 0
2019B 1236 2
2019A 1245 14
2018B 1268 3
2018A 1256 17
2017B 1191 0
2017A 1191 10
2016B 1129 4
2016A 1105 16
2015B 1165 0
2015A 1165 4
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -