ΣΤΑΓΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2005, ΕΣΟ: 45146 | Fide: 25838954 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1314 0
2022A 1314 0
2021B 1314 0
2021A 1314 0
2020B 1314 0
2020A 1314 0
2019B 1314 0
2019A 1314 0
2018B 1314 0
2018A 1314 7
2017B - 4
2017A - 4
2016B 1188 0
2016A 1188 1
2015B 1188 0
2015A 1188 1
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι