ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΑΝΤΕΛΙΝΑ

Η/Γ: 01/2001, ΕΣΟ: 45179 | Fide: 25840207 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1078 0
2023Α 1078 5
2022B 1078 6
2022A 1066 7
2021B 981 0
2021A 981 0
2020B 981 0
2020A 981 1
2019B 984 0
2019A 984 2
2018B 1015 0
2018A 1015 6
2017B 965 0
2017A 965 8
2016B 881 4
2016A 865 8
2015B 848 10
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -