ΣΑΒΒΑΚΗΣ - ΛΑΛΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2001, ΕΣΟ: 45192 | Fide: 25855603 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 1
2016A 1042 1
2015B 1042 1
2015A 1072 1
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι