ΠΑΝΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/1993, ΕΣΟ: 45193 | Fide: 25833944 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1667 14
2022B 1593 16
2022A 1588 0
2021B 1588 0
2021A 1588 0
2020B 1588 1
2020A 1600 17
2019B 1645 0
2019A 1645 39
2018B 1488 8
2018A 1474 15
2017B 1420 0
2017A 1420 0
2016B 1420 1
2016A 1422 26
2015B 1268 0
2015A 1268 8
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -