ΓΙΑΛΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 45210, Fide: 25845012

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1086 0
2020A 1086 8
2019B 1114 8
2019A 1050 22
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -