ΓΙΑΛΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 45210 | Fide: 25845012 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1077 0
2022A 1077 2
2021B 1086 0
2021A 1086 0
2020B 1086 0
2020A 1086 8
2019B 1114 8
2019A 1050 22
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -