ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 45242, Fide: 25847198

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 967 0
2020A 967 3
2019B 967 1
2019A 951 14
2018B - 4
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -