ΒΕΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 45262 | Fide: 25841289 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 841 0
2021B 841 0
2021A 841 0
2020B 841 0
2020A 841 0
2019B 841 0
2019A 841 0
2018B 841 3
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -