ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 06/2004, ΕΣΟ: 45263, Fide: 25839926

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1037 0
2020A 1037 0
2019B 1037 0
2019A 1037 0
2018B 1037 0
2018A 1037 0
2017B 1037 0
2017A 1037 5
2016B 1063 5
2016A 1164 3
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -