ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 09/1991, ΕΣΟ: 45273 | Fide: 25842030 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1005 0
2021B 1005 0
2021A 1005 0
2020B 1005 0
2020A 1005 0
2019B 1005 0
2019A 1005 0
2018B 1005 0
2018A 1005 0
2017B 1005 0
2017A 1005 0
2016B 1005 0
2016A 1005 0
2015B 1005 0
2015A 1005 0
2014B 1024 1
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι