ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/2005, ΕΣΟ: 45299 | Fide: 25855581 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1299 0
2023Α 1299 4
2022B 1349 14
2022A 1450 10
2021B 1418 5
2021A 1437 0
2020B 1437 5
2020A 1410 8
2019B 1447 32
2019A 1391 25
2018B 1472 19
2018A 1396 13
2017B 1403 26
2017A 1189 14
2016B 1065 6
2016A 1035 14
2015B 993 2
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -