ΞΥΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 45327 | Fide: 25840347 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 976 0
2022A 976 0
2021B 976 0
2021A 976 0
2020B 976 0
2020A 976 3
2019B 975 2
2019A 981 0
2018B 981 1
2018A 1004 10
2017B 973 5
2017A 1003 10
2016B 942 2
2016A 901 7
2015B 1150 2
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -