ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/1991, ΕΣΟ: 45333 | Fide: 25840959 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1106 0
2021B 1106 0
2021A 1106 0
2020B 1106 0
2020A 1106 0
2019B 1106 0
2019A 1106 0
2018B 1106 0
2018A 1106 3
2017B 1075 5
2017A 1079 0
2016B 1079 0
2016A 1079 0
2015B 1079 1
2015A 1091 9
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι