ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 45339 | Fide: 25849581 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 857 0
2022A 857 0
2021B 857 0
2021A 857 0
2020B 857 0
2020A 857 0
2019B 857 0
2019A 857 0
2018B 857 0
2018A 857 1
2017B 830 8
2017A 830 8
2016B - 2
2016A - 2
2015B - 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -