ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 45345 | Fide: 25847341 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 899 0
2023Α 899 0
2022B 899 0
2022A 899 0
2021B 899 0
2021A 899 0
2020B 899 0
2020A 899 8
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -