ΒΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 45357 | Fide: 25845225 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 917 0
2021B 887 0
2021A 887 0
2020B 887 0
2020A 887 8
2019B 895 4
2019A 877 5
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -