ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 45408 | Fide: 4261305 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 992 0
2022B 992 0
2022A 992 0
2021B 992 0
2021A 992 0
2020B 992 0
2020A 992 0
2019B 992 0
2019A 992 0
2018B 992 0
2018A 992 10
2017B 1014 4
2017A 1026 18
2016B 942 15
2016A - 5
2015B - 3
2015A - 3
2014B - 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι