ΠΛΕΤΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 45421 | Fide: 25847821 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1124 2
2022B 1156 0
2022A 1156 5
2021B 1196 14
2021A 1302 0
2020B 1302 14
2020A 1197 18
2019B 1105 0
2019A 1105 7
2018B 1095 5
2018A 1054 11
2017B 924 13
2017A 830 15
2016B 830 12
2016A 700 2
2015B - 6
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -