ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 45430 | Fide: 25840622 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 885 0
2023Α 885 0
2022B 885 0
2022A 885 0
2021B 885 0
2021A 885 0
2020B 885 0
2020A 885 0
2019B 885 5
2019A 889 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 3
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι