ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 05/1991, ΕΣΟ: 45458 | Fide: 25841912 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1420 3
2023B 1432 0
2023Α 1432 8
2022B 1414 0
2022A 1414 3
2021B 1429 1
2021A 1396 0
2020B 1396 0
2020A 1396 6
2019B 1424 0
2019A 1424 3
2018B 1357 3
2018A 1336 11
2017B 1278 0
2017A 1278 13
2016B 1331 8
2016A 1294 9
2015B 1257 1
2015A 1271 5
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι