ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 45471 | Fide: 25842714 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 955 0
2023Α 955 0
2022B 955 0
2022A 955 0
2021B 955 0
2021A 955 0
2020B 955 0
2020A 955 0
2019B 955 0
2019A 955 0
2018B 955 4
2018A 954 5
2017B - 3
2017A - 3
2016B - 3
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -