ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 45548 | Fide: 25848798 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1648 10
2022B 1647 30
2022A 1562 38
2021B 1448 17
2021A 1178 0
2020B 1178 0
2020A 1178 6
2019B 1129 0
2019A 1129 4
2018B 1139 0
2018A 1139 7
2017B 1151 0
2017A 1151 2
2016B 1175 1
2016A 1178 13
2015B 1201 1
2015A 1237 6
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -