ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 45583 | Fide: 25841114 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 995 0
2021B 995 0
2021A 995 0
2020B 995 0
2020A 995 0
2019B 995 0
2019A 995 0
2018B 995 0
2018A 995 0
2017B 995 0
2017A 995 6
2016B 931 0
2016A 931 6
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -