ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 04/1995, ΕΣΟ: 45592 | Fide: 25834223 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1348 3
2022B 1293 0
2022A 1293 3
2021B 1277 0
2021A 1277 0
2020B 1277 0
2020A 1277 0
2019B 1277 0
2019A 1277 0
2018B 1277 4
2018A 1248 0
2017B 1248 0
2017A 1248 0
2016B 1248 4
2016A 1264 14
2015B 1214 30
2015A 1247 6
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -