ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 10/1987, ΕΣΟ: 45593 | Fide: 25840096 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1196 0
2023Α 1196 0
2022B 1196 0
2022A 1196 4
2021B 1244 6
2021A 1291 0
2020B 1291 0
2020A 1291 2
2019B 1304 0
2019A 1304 17
2018B 1201 20
2018A 1099 18
2017B 1270 16
2017A 1163 10
2016B 1141 24
2016A 959 19
2015B 855 11
2015A 821 18
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -