ΜΑΛΕΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 04/1967, ΕΣΟ: 45594 | Fide: 25839470 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 831 10
2022B 800 5
2022A 826 0
2021B 826 0
2021A 826 0
2020B 826 0
2020A 826 0
2019B 826 0
2019A 826 0
2018B 826 0
2018A 826 4
2017B 833 7
2017A 823 5
2016B 800 7
2016A - 0
2015B - 0
2015A 1000 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -