ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 45629 | Fide: 25841475 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1666 31
2023Α 1691 30
2022B 1577 24
2022A 1609 19
2021B 1473 27
2021A 1446 0
2020B 1446 25
2020A 1418 18
2019B 1372 32
2019A 1279 47
2018B 1527 42
2018A 916 44
2017B 1226 44
2017A 966 20
2016B 1052 39
2016A 700 12
2015B - 8
2015A 920 3
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -