ΓΟΥΝΑΡΗ ΑΝΝΑ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 45639 | Fide: 25841386 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 854 1
2023B 858 0
2023Α 858 0
2022B 858 0
2022A 858 1
2021B 844 2
2021A 856 0
2020B 856 1
2020A 833 2
2019B 851 1
2019A 834 10
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -