ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 45731 | Fide: 25844865 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1730 30
2022B 1781 32
2022A 1761 28
2021B 1625 37
2021A 1789 0
2020B 1789 22
2020A 1643 26
2019B 1526 40
2019A 1590 33
2018B 1528 23
2018A 1433 22
2017B 1256 37
2017A 1219 6
2016B 1231 20
2016A 1082 11
2015B 1032 11
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -