ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 09/2001, ΕΣΟ: 45763 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 800 0
2022B 800 0
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 0
2019A 800 0
2018B 800 0
2018A 800 0
2017B 800 0
2017A 800 0
2016B 800 0
2016A 800 0
2015B 800 0
2015A - 6
2014B - 0
Παλαιότερα -