ΠΑΝΤΖΙΑΡΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2003, ΕΣΟ: 45785 | Fide: 25841106 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1471 0
2022B 1471 0
2022A 1471 3
2021B 1458 2
2021A 1453 0
2020B 1453 0
2020A 1453 9
2019B 1425 4
2019A 1417 13
2018B 1430 0
2018A 1430 21
2017B 1454 0
2017A 1454 32
2016B 1539 8
2016A 1489 33
2015B 800 0
2015A - 12
2014B - 0
Παλαιότερα -