ΧΑΣΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 11/2006, ΕΣΟ: 45820 | Fide: 25831445 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1228 3
2022B 1248 1
2022A 1212 2
2021B 1230 6
2021A 1216 0
2020B 1216 3
2020A 1167 0
2019B 1167 3
2019A 1140 11
2018B 1034 0
2018A 1034 5
2017B 1037 2
2017A 1053 4
2016B 1088 0
2016A 1058 5
2015B 1025 0
2015A 1025 3
2014B - 0
Παλαιότερα -