ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 45828 | Fide: 25846760 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 873 0
2023Α 873 0
2022B 873 0
2022A 873 0
2021B 873 0
2021A 873 0
2020B 873 0
2020A 873 0
2019B 873 0
2019A 873 0
2018B 873 0
2018A 873 0
2017B 873 0
2017A 873 0
2016B 873 4
2016A - 0
2015B - 11
2015A 834 3
2014B - 0
Παλαιότερα -