ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 45843 | Fide: 25860194 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1220 0
2022B 1220 0
2022A 1220 0
2021B 1220 0
2021A 1220 0
2020B 1220 0
2020A 1220 2
2019B 1205 1
2019A 1195 8
2018B 1192 18
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -