ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 45882 | Fide: 25840053 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1553 37
2023Α 1574 30
2022B 1552 23
2022A 1496 13
2021B 1462 41
2021A 1312 0
2020B 1312 22
2020A 1409 8
2019B 1347 40
2019A 1293 12
2018B 1260 35
2018A 1176 13
2017B 1191 34
2017A 1120 15
2016B 982 10
2016A 965 5
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -