ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 45907 | Fide: 25839888 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 864 0
2023Α 864 0
2022B 864 0
2022A 864 0
2021B 864 0
2021A 864 0
2020B 864 0
2020A 864 0
2019B 864 0
2019A 864 5
2018B - 3
2018A - 3
2017B 905 0
2017A - 3
2016B 905 0
2016A 905 3
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι