ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 45910 | Fide: 25853872 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 980 0
2022A 980 0
2021B 980 0
2021A 980 0
2020B 980 0
2020A 980 6
2019B 892 4
2019A 902 7
2018B 874 9
2018A 885 6
2017B 852 0
2017A 852 4
2016B 830 6
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -