ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2003, ΕΣΟ: 45921, Fide: 25844776

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1139 0
2020A 1139 0
2019B 1139 0
2019A 1139 0
2018B 1139 0
2018A 1139 0
2017B 1139 0
2017A 1139 0
2016B 1139 16
2016A 1042 6
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -