ΑΝΤΩΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 45922 | Fide: 25845390 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1904 39
2023Α 1936 39
2022B 1816 30
2022A 1841 22
2021B 1852 44
2021A 1681 0
2020B 1681 27
2020A 1629 20
2019B 1661 20
2019A 1471 17
2018B 1540 18
2018A 1417 37
2017B 1257 15
2017A 1151 21
2016B 1233 14
2016A 1120 13
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -