ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 45924 | Fide: 25844814 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1075 0
2022A 1075 0
2021B 1075 0
2021A 1075 0
2020B 1075 0
2020A 1075 0
2019B 1075 0
2019A 1075 0
2018B 1075 0
2018A 1075 0
2017B 1075 9
2017A 1022 3
2016B 980 7
2016A 955 18
2015B 1034 8
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -