ΧΑΜΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 45926 | Fide: 25850776 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 877 0
2022A 877 0
2021B 877 0
2021A 877 0
2020B 877 0
2020A 877 0
2019B 877 0
2019A 877 0
2018B 877 0
2018A 877 0
2017B 877 0
2017A 877 8
2016B 858 6
2016A 830 14
2015B 860 6
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -