ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 05/1999, ΕΣΟ: 45958 | Fide: 25844580 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1048 0
2022B 1048 0
2022A 1048 0
2021B 1048 0
2021A 1048 0
2020B 1048 0
2020A 1048 0
2019B 1048 0
2019A 1048 0
2018B 1048 0
2018A 1048 1
2017B 1032 0
2017A 1032 0
2016B 1032 0
2016A 1032 2
2015B 989 8
2015A 982 17
2014B - 0
Παλαιότερα -