ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 45972, Fide: 25846418

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1004 0
2020A 1004 2
2019B 1011 1
2019A 986 7
2018B 945 7
2018A 911 7
2017B 913 15
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -