ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 45972 | Fide: 25846418 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1012 0
2022A 1012 2
2021B 1004 0
2021A 1004 0
2020B 1004 0
2020A 1004 2
2019B 1011 1
2019A 986 7
2018B 945 7
2018A 911 7
2017B 913 15
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -