ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Η/Γ: 03/2003, ΕΣΟ: 45979 | Fide: 25841840 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1547 9
2023B 1522 6
2023Α 1530 6
2022B 1507 0
2022A 1507 4
2021B 1518 0
2021A 1518 0
2020B 1518 0
2020A 1518 0
2019B 1518 16
2019A 1267 7
2018B 1293 1
2018A 1265 2
2017B 1237 10
2017A 1073 2
2016B 1015 8
2016A 1226 2
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -