ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 46019, Fide: 25841610

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1609 7
2020A 1634 1
2019B 1620 18
2019A 1490 13
2018B 1484 11
2018A 1334 10
2017B 1246 10
2017A 1072 0
2016B 1072 9
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -