ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 46066 | Fide: 25852043 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1061 0
2022A 1061 0
2021B 1061 0
2021A 1061 0
2020B 1061 0
2020A 1061 3
2019B 1033 3
2019A 1024 2
2018B 1050 11
2018A 1089 7
2017B 999 23
2017A 974 5
2016B 969 12
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -