ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 46076 | Fide: 25806297 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 872 0
2022B 872 0
2022A 872 0
2021B 872 0
2021A 872 0
2020B 872 0
2020A 872 0
2019B 872 0
2019A 872 0
2018B 872 0
2018A 872 0
2017B 872 0
2017A 872 5
2016B 830 2
2016A 700 2
2015B - 6
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -