ΖΑΝΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 46077 | Fide: 25852507 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 962 0
2023B 962 0
2023Α 962 0
2022B 962 0
2022A 962 0
2021B 962 0
2021A 962 0
2020B 962 0
2020A 962 0
2019B 962 0
2019A 962 5
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -