ΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/1980, ΕΣΟ: 46078, Fide: 25832360

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 811 0
2020A 811 0
2019B 811 0
2019A 811 0
2018B 811 0
2018A 811 0
2017B 811 0
2017A 811 0
2016B 811 6
2016A - 0
2015B - 5
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -