ΛΑΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 46091 | Fide: 25844113 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1172 1
2021B 1156 0
2021A 1156 0
2020B 1156 0
2020A 1156 0
2019B 1156 7
2019A 1050 1
2018B 993 15
2018A 937 4
2017B 869 8
2017A 872 1
2016B 833 6
2016A 861 2
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι